[editable]Detta är första delen i trilogin Törnetronen[/editable]